Tag Archives: tehnični pregled

tp-lpp

Tehnični pregled

Tehnični pregled vozila je postopek, s strani nacionalnih ali podnacionalnih vladnih organizacij pooblaščenih v mnogih državah, da se vozilo pregleda, da je v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo varnost, emisije vozil ali oboje. Inšpekcija oziroma pregled se lahko zahteva v različnih obdobjih, na primer redno ali o prenosu lastninške pravice na vozilu. Če je potrebno redno pregledovat vozilo je pogosto imenovano redni pregled motornih vozil; tipični intervali so na vsaki dve leti in vsako leto. Inšpekcijski decal ali inšpekcijska nalepka je vrsta nalepke, ki jo v nekaterih državah dajo na vetrobransko steklo vozila, ko prehaja pregled. V nekaterih državah v ZDA se zahteva dokazilo o tehničnem preiskusu oziroma pregledu za vozila, preden se dovoli da se registrske tablice lahko izdajo ali podaljšajo. V drugih državah, ko vozilo opravi pregled, je nalepka pritrjena na vetrobransko steklo, in policija lahko uveljavlja zakon o inšpekcijskem pregledu, da vidijo, ali je inšpekcijska nalepka v skladu z dovoljenimi datumi. Pri vozilih, ki nimajo vetrobranskega stekla (na primer, priklopnik ali motorno kolo), je nalepka običajno pritrjena na karoserijo vozila ali na registrske tablice. Obstaja nekaj polemike, ali je redno pregledovanje motornih vozil stroškovno učinkovit način za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Komercialni pregled vozila (CVI), je uveljavljanje varnostnih predpisov gospodarskih vozil. Nekateri države v ZDA sklicujejo nanj kot na CVE (Komercialno izvrševanje vozila). Izvršbo…